Базель - ПСВ прогнозы 30.07.2019

 
kezmann
+7.95
7.87%
 
Tesh.N.V
+6.92
1.7%
 
Overguard
+4.41
12.72%
 
Kapper11
1.46
3.68%
 
trentino21
0.96
31.01%
 
Tvoya-stavka
-0.94
-1.74%
 
SmartStavka
-4.22
-7.13%
 
thvaabno
-5.78
-7.8%
 
AlexanderOsipov
-5.84
-9.68%
 
MuradAtaev
-5.95
-4.86%
 
ValeraFartoviy
-13.01
-12.45%
 
spartak82
-13.88
-2.8%
 
psihopat
-20.06
-9.06%
 
ykosta59ia
-52.03
-16.54%
Показать еще