Голы
9
K. Mayo 0:1
R. Mokhuoane (o.g.) 1:1
50
L. Phalane 2:1
54