Голы
H. Lee 1:0
13
26
J. Choi 1:1
55
K. Nanase 1:2