Царско Село София - Черно Море смотреть онлайн 23.07.2021

Трансляция матча
Смотреть трансляцию
Нарушения
G. Missi Mezu
25
I. Bandalovski
39
S. Aleksandrov
66
H. Popadiyn
71
84
L. Andrade
90
I.
Составы команд
Основной состав
21
V. Vasilev
6
I. Bandalovski
25
A. Aleksandrov
83
H. Popadiyn
77
L. Nganioni
10
L. Baltanov
8
A. Stevanovic
7
D. Bakalov
93
V. Shopov
29
G. Missi Mezu
1
Y. Georgiev
7
Rodrigo Vilela
72
Rodrigo
23
Pablo Álvarez
29
F. Kasmi
77
S. Velev
71
V. Panayotov
6
V. Popov
32
M. Dichev
28
V. Drobarov
3
Z. Atanasov
22
G. Georgiev
Тренеры
A. Zdravkov
I. Iliev