Голы
10
S. Drazic 0:1
Нарушения
29
O. Krasic
65
Z. Djuro
N. Sevic
84
M. Karisik
85
85
M. Pavlovic
90
T. Petrovic