Голы
D. Prutsev 1:0
16
74
D. Szoboszlai 1:1
80
D. Szoboszlai 1:2
Нарушения
V. Karapuzov
26
K. Kolesnichenko
59
L. Klassen
73
74
N. Szendrei
A. Shitov
74
N. Umyarov
76
G. Chelidze
80