Голы
K. Nakami 1:0
58
K. Nakami 2:0
60
Нарушения
10
Y. Ichiyanagi
Y. Otsuki
41
77
D. Deoka
K. Noda
90