Голы
L. Prasnikar 1:0
14
M. Zver 2:0
41
S. Kolbl 3:0
48
M. Zver 4:0
56
L. Prasnikar 5:0
62
Нарушения
D. Conc
26
45
B. Hisenaj
E. Kos
85
90
V. Limani