Голы
8
Adriano 0:1
Z. Yahya 1:1
26
Нарушения
K. Davaragi
25
35
M. Ott
44
G. Gomes