Левадия - Таммека Тарту 01.02.2019

Голы
N. Andreev 1:0
39
I. Zhurakhovsky 2:0
61
M. Podholjuzin 4:0
71
E. Utgof 5:0
84