Голы
50
X. N. Nguyen 0:1
Huynh Tan Tai 1:1
55
58
T. D. Huynh 1:2
Huynh Tan Tai 2:2
87
A. H. Ngo 3:2
89