Голы
8
E. Obiora 0:1
Нарушения
30
J. Tumbasevic
M. Maslac
32
F. Malbasic
34
41
R. Milosavljevic
45
M. Satara
D. Puskaric
80
84
E. Obiora
90
M. Bojovic