Голы
R. Nagai 1:0
41
R. Nagai 2:0
84
Нарушения
R. Simovic
56
R. Izumi
73