Голы
H. Takasaki (pen.) 1:0
15
47
(o.g.) 1:1
88
K. Goto (o.g.) 1:2
Нарушения
14
K. Uchida
Y. Iwama
29