Голы
S. Zahedi 1:0
4
32
(o.g.) 1:1
70
Karangi 1:2
A. Sayyadmanesh 2:2
75