Голы
36
L. Baru 0:1
C. Putro 1:1
45
65
K. Yamashita 1:2
Soonhak 2:2
80