Голы
M. Pavlovic 1:0
24
N. Marinkovic 2:0
55
O. Krasic 3:0
59
Z. Djuro 4:0
72
Нарушения
21
N. Ilic
24
I. Konovalov
M. Pavlovic
45
49
M. Balabanovic
U. Sindjic
65
78
B. Appiah