Голы
Ha Duc Chinh 1:0
11
Nguyen Thanh Chung 2:0
24
Le Thanh Binh 3:0
45
V. H. Trieu 4:0
60
Huynh Tan Sinh (pen.) 5:0
78
Nguyen Quang Hai 6:0
90
Нарушения
76