Голы
27
V. Mofu 0:1
P. Roberto 1:1
38
63
V. Mofu 1:2
82
I. Maulana 1:3