Голы
15
K. Kawamata 0:1
21
S. Nakamura 0:2
79
H. Kawabe 0:3
Нарушения
M. Kanazaki
29
N. Ueda
56
82
K. Kawamata