Спарта Прага - Высочина Йиглава смотреть онлайн 12.05.2020

Голы
D. Karlsson 1:0
3
D. Karlsson 1:0
3
D. Karlsson 1:0
3
N. Costa 2:0
17
N. Costa 2:0
17
N. Costa 2:0
17
B. Dockal (pen.) 1:0
19
35
F. Shudeiwa 2:1
35
F. Shudeiwa 2:1
35
F. Shudeiwa 2:1
A. Hlozek 2:0
43
G. Kanga 3:0
49
57
J. Rezek 3:1
A. Vindheim 4:1
68
V. Kristal (o.g.) 5:1
70
M. Travnik 3:1
86
M. Travnik 3:1
86
M. Travnik 3:1
86
L. Kozak 6:1
90