Голы
1
F. Shala (o.g.) 0:1
33
N. Korovkina 0:2
47
N. Smirnova 0:3
50
M. Fedorova 0:4
53
N. Smirnova 0:5
Нарушения
18
K. Mashkova
65
E. Samoylova