Голы
D. Watari 1:0
35
J. Osaki 2:0
38
J. Osaki 3:0
48
R. Yamasaki 4:0
52
L. Osaki 5:0
90
Нарушения
33
K. Watanabe
37
M. Vidal
55
C. Park
69
Y. Torikai
S. Kiyohara
87