Баллинамаллард

Баллинамаллард
Результаты
Северная Ирландия: Ifa Championship 1
БаллинамаллардБаллинамаллард
БалликлэрБалликлэр
0:4
БаллинамаллардБаллинамаллард
АрдсАрдс
0:5
БаллинамаллардБаллинамаллард
ДергвьюДергвью
2:0
БаллинамаллардБаллинамаллард
Ньюингтон Юс
3:1
КнокбредаКнокбреда
БаллинамаллардБаллинамаллард
2:0
БаллинамаллардБаллинамаллард
Энней
1:0
ДанделаДандела
БаллинамаллардБаллинамаллард
1:0
БаллинамаллардБаллинамаллард
Бангор
0:4
ДергвьюДергвью
БаллинамаллардБаллинамаллард
0 : 0
ДергвьюДергвью
БаллинамаллардБаллинамаллард
Ньюингтон Юс
БаллинамаллардБаллинамаллард
1:2
БаллинамаллардБаллинамаллард
ИнститьютИнститьют
0 : 0
БаллинамаллардБаллинамаллард
КнокбредаКнокбреда
6:1
БалликлэрБалликлэр
БаллинамаллардБаллинамаллард
3:1
БаллинамаллардБаллинамаллард
Харланд энд ВульфХарланд энд Вульф
4:0
АрдсАрдс
БаллинамаллардБаллинамаллард
0:1
Северная Ирландия: Кубок Северной Ирландии
Нюри Сити
БаллинамаллардБаллинамаллард
3:2
Северная Ирландия: Ifa Championship 1
БаллинамаллардБаллинамаллард
КнокбредаКнокбреда
ДергвьюДергвью
БаллинамаллардБаллинамаллард
1:0
БаллинамаллардБаллинамаллард
ПортадаунПортадаун
3:0
БаллинамаллардБаллинамаллард
Харланд энд ВульфХарланд энд Вульф
1:2
АрдсАрдс
БаллинамаллардБаллинамаллард
2 : 2
БаллинамаллардБаллинамаллард
Энней
2:0
ИнститьютИнститьют
БаллинамаллардБаллинамаллард
1:0
БаллинамаллардБаллинамаллард
Ньюингтон Юс
1:2
БаллинамаллардБаллинамаллард
ДанделаДандела
0 : 0
КнокбредаКнокбреда
БаллинамаллардБаллинамаллард
1:2
Бангор
БаллинамаллардБаллинамаллард
0:3
БаллинамаллардБаллинамаллард
БалликлэрБалликлэр
1:0
Энней
БаллинамаллардБаллинамаллард
0 : 0
БаллинамаллардБаллинамаллард
АрдсАрдс
1 : 1
Северная Ирландия: Кубок Ирландской Лиги
БаллинамаллардБаллинамаллард
АрдсАрдс
1:5
Северная Ирландия: Ifa Championship 1
Ньюингтон Юс
БаллинамаллардБаллинамаллард
1:3
ПортадаунПортадаун
БаллинамаллардБаллинамаллард
2:0
БаллинамаллардБаллинамаллард
ИнститьютИнститьют
0:1
БаллинамаллардБаллинамаллард
Бангор
0:3
БалликлэрБалликлэр
БаллинамаллардБаллинамаллард
2:1
ДанделаДандела
БаллинамаллардБаллинамаллард
2:1
БаллинамаллардБаллинамаллард
КнокбредаКнокбреда
3:0
БаллинамаллардБаллинамаллард
ДергвьюДергвью
4:2