Централ Кост Маринерс

Централ Кост Маринерс
Результаты
Австралия: Лига А
3 - 1
2
2 - 0
3
0 - 2
10
1 - 0
1
2 - 4
5
0 - 4
2 - 2
5
0 - 5
7
5 - 0
12
2 - 2
5
3 - 0
4
4 - 2
1
0 - 0
5
1 - 1
1
2 - 1
1
2 - 1
6
3 - 2
7
1 - 0
1
1 - 1
3 - 3
5
Австралия: Ffa Cup
2 - 1
1
Австралия: Лига А
3 - 2
1 - 3
1
Австралия: Ffa Cup
0 - 1
3
Австралия: Лига А
3
Австралия: Ffa Cup
0 - 6
Австралия: Лига А
2 - 0
2 - 0
3
1 - 0
Австралия: Ffa Cup
1 - 2
Австралия: Лига А
2 - 1
1
1 - 2
3
Австралия: Ffa Cup
0 - 1
2