Викингур

Викингур
Результаты
Фарерские острова: Faroe Islands Cup
КлаксвикКлаксвик
ВикингурВикингур
0:1
Фарерские острова: Премьер-лига
ВикингурВикингур
ЭБ/СтреймурЭБ/Стреймур
4:0
АргирАргир
ВикингурВикингур
0 : 0
ВикингурВикингур
РунавикРунавик
2:1
Фарерские острова: Faroe Islands Cup
ТорсхавнТорсхавн
ВикингурВикингур
0:1
Фарерские острова: Премьер-лига
Б36 ТорсхавнБ36 Торсхавн
ВикингурВикингур
0 : 0
ТорсхавнТорсхавн
ВикингурВикингур
2:1
ВикингурВикингур
КлаксвикКлаксвик
1:2
Фарерские острова: Faroe Islands Cup
ВикингурВикингур
ТорсхавнТорсхавн
2 : 2
Фарерские острова: Премьер-лига
07 Вестур07 Вестур
ВикингурВикингур
1 : 1
ВикингурВикингур
СкалаСкала
2:0
ВикингурВикингур
Тофтир
2:1
СкалаСкала
ВикингурВикингур
1:3
ВикингурВикингур
07 Вестур07 Вестур
6:1
ТорсхавнТорсхавн
ВикингурВикингур
2:1
Европа: Europa Conference League - Qualification
Дунайська СтредаДунайська Стреда
ВикингурВикингур
2:0
ВикингурВикингур
Дунайська СтредаДунайська Стреда
0:2
Колледж ЕвропаКолледж Европа
ВикингурВикингур
1:2
ВикингурВикингур
Колледж ЕвропаКолледж Европа
1:0
Фарерские острова: Премьер-лига
ВикингурВикингур
Б36 ТорсхавнБ36 Торсхавн
2:1
РунавикРунавик
ВикингурВикингур
1:3
ЭБ/СтреймурЭБ/Стреймур
ВикингурВикингур
1:2
ВикингурВикингур
АргирАргир
7:0
ВикингурВикингур
КлаксвикКлаксвик
0 : 0
Фарерские острова: Faroe Islands Cup
Б36 ТорсхавнБ36 Торсхавн
ВикингурВикингур
0:2
Фарерские острова: Премьер-лига
Тофтир
ВикингурВикингур
0:6
ВикингурВикингур
РунавикРунавик
3:0
ВикингурВикингур
АргирАргир
4:1
КлаксвикКлаксвик
ВикингурВикингур
1:0
ВикингурВикингур
ТорсхавнТорсхавн
4:2
Тофтир
ВикингурВикингур
0:4
Фарерские острова: Faroe Islands Cup
ВикингурВикингур
Ундри
4:0
Фарерские острова: Премьер-лига
ВикингурВикингур
СкалаСкала
4:2
Б36 ТорсхавнБ36 Торсхавн
ВикингурВикингур
0:3
ВикингурВикингур
АргирАргир
ВикингурВикингур
ЭБ/СтреймурЭБ/Стреймур
1:2
ВикингурВикингур
ЭБ/СтреймурЭБ/Стреймур
07 Вестур07 Вестур
ВикингурВикингур
2:3
Фарерские острова: Faroe Islands Cup
Б36 ТорсхавнБ36 Торсхавн
ВикингурВикингур
3:0
ВикингурВикингур
Б36 ТорсхавнБ36 Торсхавн
1:0